Home > About Us > About
About Us
VIV Company Milestones
About
Company Strength
Vision & Mission
Core Values
VIV Organization Chart
VIV Directors & VIV Executive Team
VITA Plant
Affiliates & Partners

 

About

        กลุ่มบริษัท วีไอวี เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจแบบการค้าระหว่าง องค์กร กับองค์กร (Business to Business)เรามุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยนำเข้าสินค้าที่มี คุณภาพจากผู้ผลิตสินค้า ชั้นนำของโลก พร้อมทั้งการบริการด้านการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา นำเสนอเทคโนโลยีอันทันสมัยและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทมีพนักงานมากกว่า 200 คน และได้ดำเนินการขยายธุรกิจสู่ประเทศใกล้เคียง เช่น กัมพูชา เขมร พม่า และลาว เป็นต้น บริษัทฯพร้อมที่จะเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญให้กับทั้งลูกค้าและผู้ผลิตในภูมิภาค

Copyright © 2013 VIV INTERCHEM CO.,LTD.. All Rights Reserved.