Home > About Us >VIV Company History and Milestones
About Us
VIV Company Milestones
About
Company Strength
Vision & Mission
Core Values
VIV Organization Chart
VIV Directors & VIV Executive Team
VITA Plant
Affiliates & Partners

VIV Company History and Milestones

พ.ศ.2511  คุณประกิต อัศวกาญจน์ ได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรจักรเคมี ขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ด้านเคมีสิ่งทอ หัวเชื้อแชมพู และเคมีถังดับเพลิง ซึ่งต่อมา “ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรจักเคมี” ได้เปลี่ยนเป็นบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
พ.ศ.2516 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เคมีคัลซัพพลาย ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท เคมีอุตสาหกรรมยาง  เคมีสำหรับอุตสาหกรรมสี    เคมีฟอกหนัง และกาวสำหรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์
พ.ศ.2518 บริษัท ไวต้า จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นบริษัท นำเข้าไวตามินแร่ธาตุอาหารเสริม สำหรับอุตสาหกรรม อาหารสัตว์และอุตสาหกรรมยา
พ.ศ.2520 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ย้ายที่ทำการของทั้ง 3 องค์กรมารวมกันที่เลขที่ 22 ซอยสุขุมวิท 42ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และในปีเดียวกันนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างคลังสินค้า ณ. ซอย สุขุมวิท 85
พ.ศ.2529 ดำเนินการจดทะเบียนในรูปแบบ “บริษัท จำกัด”  ตามมติของคณะกรรมการที่มีวัตถุประสงค์ในการรวม ห้างหุ้นส่วน วรจักรเคมี และ ห้างหุ้นส่วน อินเตอร์เคมมีคัลซัพพลาย เข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด”
พ.ศ.2535 ดำเนินการจัดตั้ง “บริษัท ทิพอัศว์ จำกัด” ขึ้นเพื่อดำเนินกิจการด้านคลังสินค้า ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการจัดการระบบคลังสินค้าให้มีความทันสมัยมากขึ้น  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท
พ.ศ.2536 บริษัทฯได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทสาลี่อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกประเภทต่างๆป้อนสู่อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการรับออกแบบผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปพลาสติก (ปัจจุบันบริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))
พ.ศ.2538 บริษัทฯได้เปิดทำการอาคารสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ. เลขที่ 22ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2540 บริษัท สาลี่ พริ้นติ้ง จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตฉลากคุณภาพสูง (Self –adhesive Labels) ปัจจุบัน บริษัท สาลี่พริ้นติ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ได้ร่วมทุนกับ Pago International AG และเปลี่ยนเป็น บริษัท Pago Salee Printing Co., Ltd.
พ.ศ.2543 บริษัทฯได้ดำเนินการก่อสร้างคลังสินค้า โดยมีการจัดวางระบบโครงสร้างและระบบการจัดการที่ทันสมัย ณ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7C
พ.ศ.2546 ดำเนินการจัดตั้งบริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตสินค้า Masterbatch และ  Compound เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรม Thermoplastic ในปีเดียวกันนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท  ทรีบอนด์ สิงค์โปร์ จำกัด  จัดตั้ง บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
พ.ศ.2548 บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000ตามมาตร ฐาน UKAS ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้การรับรอง
พ.ศ.2550 บริษัทฯได้ดำเนินการเข้าซื้อโรงงานผลิต คลอรีน คลอไลน์ ผง และสารผสมล่วงหน้า (ไวตามินผสม) จาก บริษัท บีเอเอสเอฟจำกัด เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และในปีเดียวกันนี้ได้ก่อตั้ง บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด
พ.ศ.2552 บริษัท วีไอวี ได้ดำเนินการขยายธุระกิจไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้ทำธุระกิจร่วมกับบริษัท Thu Ti Chemical
พ.ศ.2554 บริษัท วีไอวี ดำเนินการจัดตั้งบริษัท Agrotech VITA ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าประเภท
เคมีเกษตรและอาหารสัตว์
Copyright © 2013 VIV INTERCHEM CO.,LTD.. All Rights Reserved.