HOME > Service
Service
Service
Laboratory
Service

     กลุ่มบริษัท วีไอวี ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยในกระบวนการผลิตของลูกค้า
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีให้ถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกัน ระมัดระวังผลิตภัณฑ์เคมีหกหล่นรั่วไหลสู่ธรรมชาติหรือสร้างผลกระทบให้กับชุมชนโดยรอบ สำหรับการ
ให้บริการหลังการขาย กลุ่มบริษัทฯได้จัดเตรียมทีมงานช่างเทคนิค ที่มีความเชียวชาญ พร้อมให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบ
การตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

การให้บริการหลังการขายมีดังนี้

  • System Installation
  • Calibration
  • Training
  • Sampling Check
  • Lab Support
  • Maintenance
  • Meeting and Report

กลุ่มบริษัท วีไอวี ให้บริการกับลูกค้าของแผนกอาหารสัตว์และแผนกกกระดาษ
For more information Please contact our animal nutrition business unit or specialty chemicals business unit

Copyright © 2013 VIV INTERCHEM CO.,LTD.. All Rights Reserved.